Zkrotíme energie | Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Zkrotíme energie okamžitě a šetříme peněženku hned

Kategorie:

Vše Rady (nejen) na zimu Příspěvky na výdaje Energetická soběstačnost

Mají Rady (nejen) na zimu opravdu smysl? Ušetřím reálně?

Řešení, která navrhujeme, jsou pečlivě prověřena praxí. Nabízíme vám ke zvážení pouze takové změny ve spotřebním chování, které mají reálný vliv a zároveň jsou snadno proveditelné.

Příkladem může být třeba kratší sprchování versus každodenní napouštění vany. Roční úspora může být téměř 4 000 Kč. Stejně tak může výrazně ušetřit třeba pouhé praní prádla na nižší teplotu nebo ohřev vody na max. 60 stupňů Celsia, což je běžný komfort.

Není naším cílem navrhovat opatření, která bychom sami nebyli ochotni realizovat. Doporučujeme vyplnit si naši kalkulačku a prostudovat si konkrétní návrhy pro váš typ nemovitosti. Na výslednou úsporu má samozřejmě vliv, jaký typ energetických zdrojů nyní využíváte a zda bydlíte v rodinném či bytovém domě.

Co mám dělat, když si nechci snižovat tepelný komfort?

Většina z nás ví, že není dobré plýtvat vodou. Stejné je to i s energiemi, které jsou cennými zdroji. Snížení teploty pro vytápění místnosti o pouhý jeden stupeň sníží spotřebu až o 6 %. To přitom na náš komfort nemá výrazný vliv. Je také dobré se zamyslet, zda teplo neuniká netěsnícími okny nebo nezateplenými stěnami. Jednotlivá doporučení sice někdy vypadají jako detail, ale ve výsledku přináší potřebné snížení rodinných výdajů za elektřinu a teplo a přitom nehrozí, že bychom museli strávit zimu doma v čepici a šále.

Ideální teplotu samozřejmě vnímáme každý jinak, ale pro Evropana je v průměru přijatelná teplota kolem 20 stupňů v hlavních obytných prostorech, kolem 18 pak na noc v ložnici či v kuchyni, kterou navíc částečně přitápí i sporák a trouba. Stejně tak si zkuste vzpomenout, když z domu odcházíte, a teplotu po dobu vaší nepřítomnosti snižte.

Tímto způsobem se dá ušetřit tak, že to určitě pocítíte, a zároveň přečkat zimu v pohodlí a bez stresu.

Musím sedět doma večer při svíčkách, abych ušetřil za světlo?

To určitě ne. Bohatě postačí, když nebudete nechávat svítit v místnostech, kde zrovna nikdo není, a při odchodu z bytu nebo domu se vždy ujistíte, že jste někde nezapomněli cvaknout vypínačem.

Pomůže také výměna běžných žárovek za úsporné LED varianty. Ty jsou ještě úspornější a ekologičtější než kompaktní zářivky, a navíc jim nijak nevadí časté zhasínání a vydrží násobně déle. Tradičních vláknových žárovek (včetně halogenových) se úplně zbavte, protože extrémně plýtvají energií – až 90 % jí unikne ve formě tepla.

Kolik energie uspořím při realizaci jednotlivých opatření v sekci Rady (nejen) na zimu?

Pokud se budete řídit většinou doporučení v této sekci, můžete snížit energetickou náročnost vašeho bytu nebo domu až o 20 %. Ušetříte tak pětinu energie a snížíte tak platby minimálně o tisíce korun ročně.

Jak a kdy mohu žádat o příspěvek na bydlení?

Na příspěvek máte nárok, pokud jsou vaše náklady na bydlení (nájem, elektřina, plyn, služby, vodné apod.) vyšší než 30 % (v Praze 35 %) vašich čistých příjmů. O příspěvek můžete zažádat až 3 měsíce zpětně a od října 2022 došlo k jeho výraznému navýšení.

Příspěvek mohou získat nejen lidé, kteří bydlí ve vlastním nebo pronajatém bytě či domě, ale i ti, kteří trvale žijí na své chatě či chalupě, případně bydlí v bytě či domě na základě věcného břemene. V dané nemovitosti nemusíte mít trvalý pobyt, pro přiznání příspěvku na bydlení se v rámci domácnosti započítávají osoby, které v domácnosti fakticky žijí.Cílem je všem stávajícím příjemcům ulehčit cestu k čerpání tohoto příspěvku a co nejvíce minimalizovat papírování, proto už není nutné podávat žádost každý rok znovu, jen je zapotřebí jednou za půl roku dokládat příjmy a výdaje domácnosti, která o příspěvek žádá. Novou žádost lze vyřídit kompletně online. Podat ji můžete i přes tlačítko tady na webu v sekci Státní podpora, stejně jako přímo na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Kdy se poskytuje doplatek na bydlení?

Pokud ani příspěvek na bydlení vaši aktuální tíživou situaci neřeší, můžete  požádat o doplatek na bydlení, respektive o pomoc v hmotné nouzi.

Při stanovení výše doplatku na bydlení se vychází z tzv. odůvodněných nákladů na bydlení, které tvoří nájemné, náklady na služby a energie, a to maximálně do výše, která je v místě obvyklá. Tomuto příspěvku předchází posouzení, v jaké příjmové, sociální a majetkové situaci se žadatel nachází. Zkrátka jak na tom je a zda má na doplatek na bydlení skutečně nárok. Nechceme rozhodně nikoho potřebného nechat v nouzi. O to více je ale důležité, aby se této pomoci dostávalo vždy těm, kdo ji skutečně potřebují.

Přiznaný doplatek se vyplácí buď přímo žadateli, nebo majiteli/pronajímateli bytu či stavby.

Doplatek na bydlení mohou získat i ti, kdo využívají jiné formy bydlení, tedy například zařízení sociálních služeb, ubytovny či samostatné pokoje.

Jaké podmínky musím splnit pro čerpání jednorázové mimořádné okamžité pomoci státu?

Jak už název napovídá, jedná se o mimořádnou a nečekanou životní situaci. V takovém případě je stát připraven zasáhnout. Výše dávky se váže vždy ke konkrétnímu výdaji. V některých případech ji lze vyplácet i opakovaně.

Nárok vzniká ve chvíli, kdy příslušný úřad práce uzná, že je daná osoba v hmotné nouzi. To znamená, že se dostala do některé z následujících situací:

  • hrozí újma na zdraví (osoba má nižší příjmy, než je existenční minimum, tj. 2 980 Kč měsíčně),
  • došlo k vážné mimořádné události (např. požár, havárie apod.) a osoba teď nemá dostatek peněz k zajištění základních životních potřeb,
  • je nutný nezbytný výdaj (např. na správní poplatky, na jistotu, na nocleh, na vzdělávání nebo na zájmovou činnost nezaopatřeného dítěte, na pořízení či opravu nezbytného základního vybavení domácnosti),
  • se začátkem školního roku nemáte peníze na potřebné pomůcky pro děti,
  • hrozí sociální vyloučení (např. propuštění z výkonu trestu).

Tomuto příspěvku předchází posouzení, v jaké příjmové, sociální a majetkové situaci se žadatel nachází. Zkrátka jak na tom je a zda je požadovaný výdaj nezbytně nutný.

Mám nárok na nějakou podporu, když chci investovat do úspor energie nebo obnovitelných zdrojů, a v jaké výši?

Ano, pokud jste majitelem nemovitosti, můžete využít program Nová zelená úsporám. Díky němu lze získat až 50% podporu od státu na investice do energetické úspory bytu či domu. Program se vztahuje na mnoho různých druhů opatření, která navíc můžete i kombinovat. Vše se podrobně dozvíte na webu https://novazelenausporam.cz/. Najdete tam přesný návod k podání žádosti i veškeré náležitosti, které je třeba splnit a doložit.

 

Výsledná částka je ovlivněna rozsahem a kvalitou provedených opatření a tím, zda úpravy budete provádět u rodinného či bytového domu. Obecně platí, že čím lepší konečné parametry vašeho domu, tím vyšší finanční podpora. Doporučujeme proto podívat se na dům komplexně, zvážit všechny možnosti úspor a zkombinovat více opatření. Příspěvky se pak pohybují od desítek až po stovky tisíc korun, u bytových domů v řádech milionů korun.

Princip je takový, že čím ekologičtější a ekonomičtější bude ve výsledku váš dům, tím větší podporu dostanete.

Jaká všechna opatření mohu podniknout, abych do budoucna ušetřil na spotřebě?

Program Nová zelená úsporám se vztahuje na stavební úpravy a rekonstrukce typu výměna oken, zateplení fasády, venkovní stínění, pořízení fotovoltaických domácích elektráren, instalace tepelných čerpadel, kotlů na biomasu, zajištění solárního ohřevu vody, systémy pro rekuperační větrání nebo využívání tepla z odpadních vod. Platí to samozřejmě také u výstavby energeticky nízkonákladové či pasivní nemovitosti, na jejíž výstavbu vám stát také přispěje až půl milionu korun.

Možná vám přijde vhod celková projektová podpora, která čítá energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy. Lze ji získat na všechna opatření kromě nákupu novostavby rodinného domu, výměny zdrojů energie, přípravy teplé vody, využití dešťovky pouze pro zálivku nebo dešťovky pro zálivku a splachování.

Více se dozvíte na webu https://novazelenausporam.cz/.

Musím si realizaci zajistit sám, nebo jsou nějací smluvní partneři?

Realizace probíhá naprosto standardním způsobem. Tedy stejně, jako byste ji prováděli sami bez dotací. Sami si vyberete nejvhodnějšího dodavatele pro vámi vybraná řešení, uzavřete s ním klasicky smlouvu a uskutečníte realizaci.

Následnou podmínkou pro vyplacení dotační podpory je doložení realizace úsporných opatření. Všichni žadatelé dokládají smlouvy, daňové účetní doklady a doklady prokazující realizaci opatření dle schválené žádosti. Vše probíhá v digitální podobě.

Na webu programu Nová zelená úsporám se můžete podívat na návodné instruktážní video: https://novazelenausporam.cz/dolozeni-realizace-uspornych-opatreni/