Zkrotíme energie | Nová zelená úsporám Light: i malá změna přinese velké úspory
Zateplení

Nová zelená úsporám Light: i malá změna přinese velké úspory

21. listopadu 2022 • 3 min. čtení

Ministerstvo životního prostředí spustilo nový program zacílený především na skupiny, které nemají dostatečné finanční rezervy na nákladnou přestavbu domu.

Finance z dotace lze použít na zateplení fasády, střechy, stropů pod půdou a podlah rodinného domu. Vztahují se takí na výměnu oken a vchodových dveří.

  • Peníze se vyplatí předem.

  • Až do výše 150 tisíc korun na jeden rodinný dům.

  • Do realizace se může domácnost pustit sama nebo s odborníky.

  • Program podpoří až 100 % realizačních výdajů.

  • Minimum příloh


Dotace je určena domácnostem, kde všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a podáním žádosti pobíral příspěvek na bydlení.

  • Je určena pro domácnosti, které vlastní rodinný dům (včetně trvale obydlených rekreačních objektů).
  • Důležité je, že žadatel/ka musí být (spolu)vlastníkem konkrétní nemovitosti před datem 12. 9. 2022.

Žádost o dotaci lze zřídit jednoduše, buď online pomocí identity občana a bankovního účtu. S vyplněním žádosti pomohou také odborníci z Místních akčních skupin, kteří s domácností projdou celým procesem od podání žádosti až po doložení realizace úsporných opatření.

Minimum příloh – základem je fotodokumentace původního stavu domu, jednoduchý odborný posudek, konečná zpráva o provedení opatření a fotodokumentace realizovaného opatření.

Příjem žádostí startuje 9. ledna 2023, s pracemi je možné začít již nyní – podpořena budou zpětně i opatření realizovaná od 12. září 2022.

Kompletní informace k dotačnímu programu najdete na internetových stránkách novazelenausporam.cz